gezinscoach

 

Privacybeleid

Ik ben er me van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe ik werk.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van www.anntordoor.be. Wees je ervan bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van www.anntordoor.be Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Wel zal ik jouw gegevens moeten delen met bijvoorbeeld mijn boekhouder. Ik heb een contract met mijn boekhouder en werk met een programma die aan de wettelijke eisen van privacy voldoet. Waarmee ik jouw privacy te allen tijde kan waarborgen.

 

Persoonsgegevens

 

Doel van verwerking

Indien jij me jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 1 jaar na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze gegevens vul jij in via de mail. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij me zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals onze internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de GDPR gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder jouw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

Ik respecteer jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de GDPR aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien jij van uw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met ons opnemen.

 

Cookies

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde server van www.anntordoor.be. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Veranderingen

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacy policy voldoen. Als je vragen hebt over deze privacy policy, kun je contact met ons opnemen:

Ann Tordoor

Wevinnestraat 18

3294 Molenstede

info@anntordoor.be

BE0722 732 548